Dr Marta Sikorska-Kowalska
 
  Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej
Zakład Przemian Struktur Społecznych
prepudrech@o2.pl
0426356184

1990-1995 studia magisterskie „Kronika Rodzinna” Aleksandry Borkowskiej (1867-1872);
1995-2000 studia doktoranckie
2000 doktorat „ Wizerunek kobiety w mieście wielkoprzemysłowym na przykładzie Łodzi przełomu XIX i XX wieku”.
2000 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ

Członek Komisji Historii Kobiet PAN
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historyków
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. promocji

Zainteresowania badawcze: historia społeczna XIX i XX wieku, historia kobiet, historia socjalizmu polskiego.

Marta Sikorska-Kowalska (1971) feministka, właścicielka rosyjskiej kotki o imieniu Gracha Petersburg. Przyjaciele, dyskusje, czerwone wino – trzy żywioły, które żądzą życiem.

Konferencje naukowe:

2000 Kobieta i kultura czasu wolnego, Warszawa
2002 Seksualność i kultura. Społeczno-kulturowe uwarunkowania wychowania seksualnego doborów małżeńskich i przemian modelu małżeństwa w XIX i XX wieku, Warszawa
2006 Kobiety w stowarzyszeniach w XIX i na początku XX w, Otwock
2007 Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, Rzeszów
2008 Warszawski Kongres Judaistyczny; referat: Asymilacja, patriotyzm, socjalizm. Heilpernowie, Konowie, Heryngowie – Żydzi – socjaliści – dylematy tożsamości.
2008 Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, Wisełka, referat: Socjalizm a religia – rozważania socjalisty Zygmunta Herynga o znaczeniu religii w życiu jednostki i społeczeństwa w świetle wykładów w Wolnej Wszechnicy Polskiej.
2008 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo- Wschodniej w XIX-XX wieku, Łódź, referat: Finansowe podstawy bytu ekonomicznego w niepodległej Polsce - Zygmunt Heryng i jemu współcześni o projektach odbudowy państwa polskiego.
2008 90-ta Rocznica uzyskania praw wyborczych przez Polki, Łódź; referat: Historia politycznej emancypacji polskich kobiet
2008 Bieda w Polsce, Kielce, referat: Problem feminizacji biedy w XIX i początkach XX wieku.
2009 Kobieta samotna wczoraj i dziś, Łódź, referat: „Gdy życie staje się torturą za którą podwójna niemoralność idzie”. O rozwodach w XIX wieku.